Medicīnas centrs „ORTO” sniedz  izbraukumā šādus pakalpojumus:

  1. Obligātās veselības pārbaudes atbilstoši 2009.gada 10. marta MK noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, t.sk.,

* personām, kuras nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā, kur viņu veselības stāvokli ietekmē veselībai kaitīgie darba vides faktori,

* personām, kuras nodarbinātas vai kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos – bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātam vai apkārtējiem,

* sniedz Atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību (neatbilstību) veicamajam darbam.

2.Obligātās veselības pārbaudes atbilstoši 2001.gada 27. Novembra MK noteikumiem Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” (Personas medicīniskā grāmatiņa).

3. Funkcionālās diagnostikas un laboratorijas izmeklējumu veikšana:

*elektrokardiogrāfija

* mobilā rentgenogrāfija

* audiometrija

* ārējās elpošanas funkciju noteikšana

* redzes asuma noteikšana

* aukstuma proves un vibrācijas jušanas noteikšana

* plaša spektra klīniskās un bioķīmiskās asins analīžu izmeklējumi

4. Apmācība pirmās palīdzības sniegšanā atbilstoši 2010.gada 3. augusta MK noteikumiem Nr. 713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”.

(Pilns apmācības kurss vai saīsināts lekcijas veidā izmantojot uzskates līdzekļus – mulāžu, video, u.c.)

5. Arodveselības un arodslimību ārstu konsultācijas darba vides faktoru izvērtēšanā, obligāto veselības pārbaužu organizēšanā un arodslimības izmeklēšanas un apstiprināšanas gadījumā.